Sue Ramirez (6/9)

Eto ba o ang all-white hairdo Storm x-men hairstyle niya? HOT or NOT?

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%